Smitning från viltolycka i Eda

Nyheter och klipp

Smit­ning från vilto­lyc­ka i höjd med Charlottenberg.

Poli­sen fick in ett sam­tal kloc­kan 05:39 på mån­dags­mor­go­nen från en bilist som sett ett ska­dat rådjur på vägen utef­ter väg 859/väg 862 i höjd med Char­lot­ten­berg. Bilis­ten trod­de att rådju­ret bli­vit påkört, men det fanns ing­et annat for­don i när­he­ten för­u­tom anmälaren. 

Poli­sen har skic­kat ut en jäga­re för att söka reda på det ska­da­de rådju­ret. Utö­ver det­ta har det varit två vilto­lyc­kor i länet där jäga­re har åkt ut för att söka efter ska­dat vilt.