Man i 25-årsåldern misstänkt för misshandel av kvinna – misstänks även för narkotikabrott

Nyheter och klipp

En man i 25-års­ål­dern omhän­der­togs av polis på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen miss­tänkt för att ha miss­hand­lat en kvin­na som han har en nära rela­tion med.

Man­nen i 25-års­ål­dern miss­tänks även för nar­ko­ti­kabrott eget bruk.

Poli­sen har sagt till Arvi­ka­ma­ga­si­net under efter­mid­da­gen att man har en pågåen­de insats och att det gäl­ler ett miss­han­dels­ä­ren­de, men har inte velat gå ut med ytter­li­ga­re uppgifter.

Enligt vitt­nesupp­gif­ter till Arvi­ka­ma­ga­si­net ska det ha hörts skrik på platsen.