Stillastående bil stoppade upp trafiken på 61:an – långa köer

Nyheter och klipp

Under lör­dags­kväl­len orsa­ka­de en stil­lastå­en­de per­son­bil långa köer på riks­väg 61 mel­lan Char­lot­ten­berg och Åmotfors.

Enligt Tra­fik­ver­ket råd­de det stor påver­kan på tra­fi­ken till följd av händelsen.

- En stil­lastå­en­de per­son­bil som stop­par upp tra­fi­ken med långa köer som följd, skri­ver Tra­fik­ver­ket på lördagskvällen.

Båda rikt­ning­ar­na av vägen ska ha påver­kats. Polis kall­des till platsen.