Video: Här släcker räddningstjänsten brinnande personbil

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des om en brin­nan­de per­son­bil på Alvä­gen i Arvi­ka på måndagseftermiddagen.

Lar­met om bran­den inkom kloc­kan 17.43 på måndagseftermiddagen.

Det råd­de kraf­tig rök­ut­veck­ling i sam­band med bran­den i per­son­bi­len, som var helt övertänd.

Rädd­nings­tjäns­ten var snabbt på plats och kun­de släc­ka bran­den. Bilen fick bärgas.

Ing­en kom till ska­da i sam­band med branden.

Det är i nulä­get oklart vad som orsa­kat branden.

Se rädd­nings­tjäns­ten släc­ka bran­den i vide­o­spe­la­ren nedan:

Läs mer: Video: Vil­labrand i cen­tra­la Arvi­ka – rök från vägg

Läs mer: Se video: Fullt utveck­lad brand i gara­ge­l­änga – kraf­tig rök­ut­veck­ling från fle­ra garage