Man misstänkt för stöld alternativt häleri av cykel – misstänks även för narkotikabrott

Nyheter och klipp

En man i 20-års­ål­dern miss­tänks för stöld, alter­na­tivt häle­ri, av en cykel. Man­nen stop­pa­des i cen­tra­la Arvi­ka sent på torsdagskvällen.

Kloc­kan 23.21 sent på tors­dags­kväl­len stop­pa­des en man i 20-års­ål­dern av polis i cen­tra­la Arvika.

Man­nen nu för stöld, alter­na­tivt häle­ri, att bedri­va han­del mes stöld­gods, av en cykel. Där­till miss­tänks han även för nar­ko­ti­kabrott avse­en­de inne­hav, enligt Polisen.