Rökutveckling i lägenhet i centrala Arvika

Nyheter och klipp

Kloc­kan 16.25 på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen inkom larm om brand i ett fler­fa­miljs­hus på park­ga­tan i cen­tra­la Arvika.

Enligt SOS Alarm har det varit rök­ut­veck­ling i en lägen­het på Parkgatan.

Per­so­nal från rädd­nings­tjäns­ten har varit på plats och väd­rat ur. Vad som orsa­kat bran­den är i nulä­get inte fastställt.

Ambu­lans har varit på plats, men ing­en ska ha kom­mit till ska­da eller behövt upp­sö­ka vård, enligt SOS Alarm.