Larm om brand på tågstationen: "Någon form av rök kan ha utlöst larmet"

Nyheter och klipp

Kloc­kan 13.19 på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des om en brand i vänt­rum­met på tåg­sta­tio­nen i Arvika.

Enligt SOS Alarm ska det inte ha brun­nit. Man tror att någon ska ha rökt inne i loka­len och att det tro­ligt­vis var det som gjor­de att lar­met gick, men det är ing­et som är helt bekräf­tat än.

Luktade rök

Rädd­nings­tjäns­ten ska inte ha hit­tat vare sig rök eller brand men de tyck­te att det luk­ta­de lite rök. Ing­en per­son ska ha kom­mit till skada. 

- Det är lugnt på plat­sen. Det är något utrym­nings­larm som har lösts ut, säger Lennart Lund­ström på rädd­nings­tjäns­ten i Arvi­ka till Arvi­ka­ma­ga­si­net på plats.

Enligt Lund­ström kan det vara någon form av rök som utlöst lar­met, men det har inte före­kom­mit någon brand.

- Det har inte varit någon rök­ut­veck­ling över huvud taget, säger Lundström.

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.

BLÅLJUS-KLIPP