Melodikrysshörna, filosofiskt café och skaparverkstad – det händer på Arvika bibliotek vecka 17

Nyheter och klipp

Arvi­ka bib­li­o­tek erbju­der under vec­ka 17 många oli­ka sor­ters aktiviteter.

Du som tyc­ker om musik kan vara med och täv­la i Melo­dikryss­hör­na lör­dag 23 april kloc­kan 10.03.

Filo­so­fiskt café ord­nas ons­dag 27 april kloc­kan 18.30 med temat "Var går grän­ser­na för vårt ansvar?".

Ni som har barn i åld­rar­na 1–2 år kan lyss­na till­sam­mans på Mini­sa­gostund mån­dag 25 april kloc­kan 11.00.

Lös lite kors­ord till­sam­mans med and­ra på bib­li­o­te­kets korsords­hör­na tis­dag 26 april kloc­kan 10.00

Skaparverkstad ordnas i tre olika omgångar:

Du som går på låg- och mel­lan­sta­di­um kan vara med och ska­pa ons­dag den 27 april kloc­kan 15.30–18.00.

För dig som går på hög­sta­di­um och gym­na­si­um så finns det möj­lig­het att vara med på ska­par­verk­stad både 28 och 29 april kloc­kan 15.30–18.00 båda dagarna.

Bokmys för de mindre barnen

Mys till­sam­mans med ditt barn 3–6 år på bib­li­o­te­kets sagostund fre­dag den 29 april kloc­kan 14.00.

Umgås till­sam­mans på baby­bokprat med din baby 5–12 måna­der ons­dag 27 april kloc­kan 11.00–11.30.