Totalstopp på 61:an efter frontalkrock mellan lastbil och personbil

Nyheter och klipp

En last­bil och en per­son­bil har fron­talkroc­kat på riks­väg 61 i höjd med Brun­skog öster om Arvika. 

Enligt Poli­sen kan bilis­ter räk­na med hin­der i tra­fi­ken med anled­ning av olyc­kan, och det råder långa köer vid olycksplatsen.

Poli­sen är på plats och vägen är avstängd i båda rikt­ning­ar­na. Olyc­kan har inträf­fat i rikt­ning mot Arvi­ka, enligt ini­ti­a­la uppgifter.

Lar­met om olyc­kan kom kloc­kan 10.24 på torsdagsmorgonen.