Gräsbrand i Högvalta – brandrisk i större delar av landet

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till en gräs­brand i Hög­val­ta kloc­kan 11.38 på torsdagseftermiddagen.

- Rädd­nings­tjänst var på plats och är helt kla­ra med arbe­tet, det ska ha varit två enhe­ter på plats, säger en ope­ra­tör på SOS Alarm till Arvikamagasinet.

Risk för gräsbränder

Det råder brand­risk över stör­re delar av lan­det just nu. SMHI Var­nar för risk för gräs­brand över Nor­ra Göta­land och Söd­ra Sve­a­land. På SMHI:s hem­si­da finns en kar­ta över var var­ning­en sträc­ker sig.

- Just nu är det många gräs­brän­der run­tom i lan­det, det är gans­ka van­ligt så här års, säger en ope­ra­tör på SOS Alarm.

Det som gör brand­ris­ken hög just när är på grund av det gam­malt fjol­års­grä­set som kan bör­ja brin­na under våren. Det är torrt och lät­tan­tänd­ligt. När det grö­na års­grä­set vux­it upp är gräs­brands­sä­song­en över.