Mopedist körde in i personbil i centrala Arvika

Nyheter och klipp

En Tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på Fallängs­vä­gen i cen­tra­la Arvi­ka på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen. Enligt SOS Alarm har en moped kört in i en personbil.

Lar­met inkom till SOS kloc­kan 15:27 på tors­da­gen. Det ska inte ha varit någon stör­re olyc­ka. Det var mind­re ska­dor på for­do­nen och ing­en ska ha behövt upp­sö­ka vård.

Mope­dis­ten ska enligt SOS ha kört in i den bilen fram­för, skri­ver Poli­sen på sin hemsida.

Ingen större skada

En bärg­nings­bil åkte till plat­sen men kun­de läm­na utan att behö­va bär­ga något fordon.

- Det ska tyd­li­gen ha varit mope­den som ska ha kört in i per­son­bi­len, ing­en stör­re ska­da ska ha skett. Det blir nog mest ett för­säk­rings­ä­ren­de, säger en ope­ra­tör på SOS Alarm till Arvikamagasinet.

Enligt Poli­sen ska en per­son ha kla­gat på smär­ta i en arm, och man åkte ut till plat­sen för att under­sö­ka vad som hänt.