Flera personer i slagsmål på tågstationen

Nyheter och klipp

På fre­dags­ef­ter­mid­da­gen fick Poli­sen sam­tal om att fle­ra per­so­ner slogs på järn­vägs­sta­tio­nen i Arvika.

Fle­ra polis­pa­trul­ler anlän­de till plat­sen, även ambu­lans kom till plat­sen men det ska inte ha varit någ­ra all­var­li­ga ska­dor. Enligt vitt­nesupp­gif­ter ska det först ha kom­mit tre polis­bi­lar med blå­ljus och sire­ner till plat­sen. En hund­patrull fanns ock­så på plats.

Pratar med vittnen

Enligt Poli­sen har fle­ra per­so­ner varit i slags­mål. Samt­li­ga inblan­da­de är män i 20-års­ål­dern till 40-årsåldern.

Poli­sen skri­ver att man varit på plats och pra­tat med de inblan­da­de och att man kom­mer skri­va en anmä­lan om misshandel.

En pressta­les­per­son på Poli­sen i regi­on Bergs­la­gen säger till Arvi­ka­ma­ga­si­net på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen att man är på plats med anled­ning av ett slags­mål och att man pra­tar med vitt­nen samt fotograferar.

Ingen gripen

I nulä­get är det oklart vad som har skett och var­för, enligt Polisen.

- Ing­en per­son har bli­vit gri­pen men tre per­so­ner är avlägs­na­de från plat­sen, skri­ver Poli­sen på sin hemsida.