Video: Terrängbrand i skogsområde i centrala Arvika

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till en ter­räng­brand på Myrå­s­vä­gen i Rosen­dal i Arvi­ka på fredagseftermiddagen.

Lar­met om bran­den inkom kloc­kan 14.56 på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Det har brun­nit i mar­ken i ett skogsområde.

Rädd­nings­tjäns­ten har kun­nat släc­ka bran­den. Tre enhe­ter från rädd­nings­tjäns­ten har varit på plats. Lar­met kom under tiden som man öva­de, berät­tar rädd­nings­tjäns­ten för Arvikamagasinet.

Det är i nulä­get oklart vad som orsa­kat branden.

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.