Här är vinnaren i Arvikamagasinets fototävling "Vårtecken"

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ma­ga­si­net har arran­ge­rat en foto­täv­ling där alla läsa­re fått skic­ka in bil­der på temat vårtecken.

Nu har täv­ling­en avslu­tats, och en vin­na­re utsetts.

Vins­ten till bäs­ta bild är en popcorn­upp­le­vel­se från Arvi­ka-base­ra­de före­ta­get Wepo­pop. Nedan föl­jer bidragen.

Bidrag 1

FOTO: CAROLA PERSSON.

Fre­ja Karls­son med bäs­ti­sen fåret Gre­ta i Fis­ke­vik, som dagen efter att bil­den togs fick två styc­ken bagg­lamm, Piff och Puff.

Bidrag 2

FOTO: RUTH BERG.

Hun­den Chip­po på pro­me­nad i Arvika.

Bidrag 3

FOTO: ANNE GILBERG.

Drop­pan­de is i Charlottenberg.

Bidrag 4

FOTO: CAMILLA HEED.

En röd­ha­ke på en gren utan­för Åmotfors.

Bidrag 5

FOTO: ANN-CHRISTIN LARSSON.

Blom­mor i Brunskog.

Bidrag 6

FOTO: GRETHE DANIELSSON.

En tac­ka som fött trilligar.

Bidrag 7

FOTO: TAGE BÄCK.

Skägg­dop­ping med ung­ar vid Vik­shol­men i Arvika.

Bidrag 8

FOTO: JOHAN FRITZ.

Tre rul­la­to­rer par­ke­ra­de utan­för ett kon­di­to­ri i Arvika.

Bidrag 9

JOHANNA SVANSTRÖM.

Bidrag 10

FOTO: GIDEON BERG.

Fot­bolls­sä­song­en star­tar igen.

Bidrag 11

FOTO: GLENN SLETTEBÖ.

Bidrag 12

FOTO: LEIF NYGAARD.

Det vinnande bidraget är…

Motivering till vinnarbidraget följer nedan.

Många fina vår­bil­der har inkom­mit till täv­ling­en från många oli­ka platser.

Temat för täv­ling­en var "vår­tec­ken", och vi har utgått från det när vi utsett vinnaren.

Kre­a­ti­vi­tet upp­munt­ra­des, och det är något som vi sett bland bidra­gen. Vår­tec­ken har oli­ka bety­del­ser för oli­ka per­so­ner, och det syns på bidra­gen som kom­mit in.

Vin­na­ren har gjort en intres­sant tolk­ning av temat som väc­ker intresse.

Vinnaren är därför…

Bidrag num­mer 8, Johan Fritz, med bil­den på tre rul­la­to­rer par­ke­ra­de utan­för ett kon­di­to­ri i Arvi­ka. Bil­den är en unik och spän­nan­de tolk­ning av temat, och visar något som man kanske inte tän­ker på direkt när man hör "vår­tec­ken". När grus på gator och trot­to­a­rer sopas bort på våren kan man ta sig ut och rul­la, oav­sett vil­ka hjul man har.

FOTO: JOHAN FRITZ.

Vin­na­ren kom­mer bli kon­tak­tad av Wepo­pop för att mot­ta vins­ten. Vi vill tac­ka alla som skic­kat in bil­der till täv­ling­en och pas­sa på att öns­ka en trev­lig Valborgsmässoafton! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *