Föreläsning, minisagostund och skaparverkstad – det händer på Arvika bibliotek vecka 18

Nyheter och klipp

Arvi­ka bib­li­o­tek erbju­der under vec­ka 18 många oli­ka sor­ters aktiviteter.

Det blir en kul dag för hela famil­jen i Ska­par­verk­stan lör­dag 30 april kloc­kan 11.00–13.00.

Kom och lyss­na på en före­läs­ning om vad du tjä­nar på att lära kän­na din menscy­kel. Isa­bel Lind­ström Alva­rez hål­ler före­läs­ning om PMS & PMDS tis­dag 3 maj kloc­kan 18.00.

Bok­mys för de mind­re barnen

Lyss­na till­sam­mans med ditt barn 1–2 år på en mysig mini­sa­gostund mån­dag 2 maj kloc­kan 11.00.

Umgås till­sam­mans med din baby 5–12 måna­der på baby­bokprat ons­dag den 4 maj kloc­kan 11.00–11.30.

Det blir en mysig sagostund till­sam­mans med ditt barn 3–6 år fre­dag 6 maj kloc­kan 14.00.

Ska­par­verk­stad ord­nas i fyra omgångar:

Du som går på låg- & mel­lan­sta­di­et kan vara med på ska­par­verk­stad ons­dag 4 maj kloc­kan 15.30–18.00.

För dig som går på hög­sta­di­um och gym­na­si­um finns det tre till­fäl­len att vara med på bib­li­o­te­kets ska­par­verk­stad: tis­dag 3 maj, tors­dag 5 maj och fre­dag 6 maj kloc­kan 15.30–18.00 alla tre dagarna.