Barnomsorgen har sommarstängt – förskolan Galaxen kommer ha öppet

Nyheter och klipp

För­sko­lor och fri­tids­hem i Arvi­ka kom­mun kom­mer vara stäng­da under vec­ka 28–31 (11 juli – 5 augusti).

För­sko­lor och fri­tids­hem kom­mer att vara stäng­da under som­ma­ren i Arvi­ka kom­mun. Men för­sko­lan Galax­en kom­mer att hål­la öppet för de barn som är i behov av att vara på för­sko­la eller fri­tids­hem under sommaren.

Den sista ansök­nings­da­gen för barn­till­syn under som­ma­ren är den 13 maj. Blan­kett finns på Arvi­ka kom­muns hemsida.