Brand på balkong i centrala Arvika

Nyheter och klipp

Det har brun­nit på en bal­kong på Nord­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka på måndagen.

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des till ett lägen­hets­hus på Nord­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka kloc­kan 09.37 på måndagsmorgonen.

SOS Alarm med­de­lar att det är rök­ut­veck­ling i en lägen­het. Poli­sen har varit på plats till­sam­mans med rädd­nings­tjäns­ten och det har visat sig att det brun­nit på en bal­kong. Enligt Poli­sen har det brun­nit i möb­ler på balkongen.

Bran­den är släckt och det finns ing­en infor­ma­tion om att någon ska vara ska­dad. Poli­sen kom­mer skri­va en anmä­lan om all­män­far­lig vårdslöshet.