Trafikkontroll i Sulvik – 40 förare kontrollerade

Nyheter och klipp

Totalt 40 for­dons­fö­ra­re kon­trol­le­ra­des under tis­dags­ef­ter­mid­da­gen, alla utan anmärkning.

Under tis­dags­ef­ter­mid­da­gen genom­för­de Poli­sen i Arvi­ka en nyk­ter­hets­kon­troll på läns­väg 172 vid Sulvik.

Man stop­pa­de och kon­trol­le­ra­de totalt 40 föra­re. Samt­li­ga var utan anmärkning.