Utställning, författarbesök och skaparverkstad – det händer på Arvika bibliotek vecka 20

Nyheter och klipp

Arvi­ka bib­li­o­tek erbju­der under vec­ka 20 många oli­ka sor­ters aktiviteter.

Kom och se unga för­må­gor på bib­li­o­te­kets utställ­ning – De ung­as vår­sa­long. Utställ­ning­en pågår tis­dag 10 maj – lör­dag 21 maj.

Kom och möt August­pris­vin­na­ren – för­fat­ta­ren Johan Rund­berg som kom­mer på för­fatt­ar­be­sök med works­hop. Johan Rund­berg har bland annat skri­vit boken "Natt­kor­pen". Ålders­gräns från 9 år. Ons­dag 18 maj kloc­kan 17:00.

Ska­par­verk­stad ord­nas i fyra omgångar:

Du som går på låg- och mel­lan­sta­di­et kan vara med och ska­pa till­sam­mans på ska­par­verk­stad ons­dag 18 maj kloc­kan 15.30–18.00.

För dig som går på hög­sta­di­um och gym­na­si­um finns det tre till­fäl­len att vara med på bib­li­o­te­kets ska­par­verk­stad: tis­dag 17 maj kloc­kan, tors­dag 19 maj och fre­dag 20 maj, kloc­kan 15.30–18.00 alla tre dagarna.

Bok­mys med de mind­re barnen

Kom och lyss­na på sagor till­sam­mans med ditt barn 1–2 år på mini­sa­gostund mån­dag 16 maj kloc­kan 11.00.

Umgås och mys till­sam­mans med din baby 5–12 måna­der på baby­bokprat ons­dag 18 maj kloc­kan 11.00–11.30.

Kom och lyss­na på en mysig sagostund till­sam­mans med ditt barn 3–6 år fre­dag 20 maj kloc­kan 14.00.