Melodikrysshörna, föreläsning och filosofiskt café – det händer på Arvika bibliotek vecka 21

Nyheter och klipp

Arvi­ka bib­li­o­tek erbju­der under vec­ka 21 många oli­ka sor­ters aktiviteter.

Arvi­ka bib­li­o­tek har änd­ra­de öppet­ti­der under Kristi him­mels­färds­hel­gen:
Ons­dag 25 maj öppet kloc­kan 10.00–16.00
Tors­dag 26 maj stängt.

Kom och utma­na dina kun­ska­per i musik på bib­li­o­te­kets melo­dikryss­hör­na lör­dag 21 maj kloc­kan 10.03.

Var med och lyss­na på en före­läs­ning med Anna Sund­kvist Kräut­ner från Sui­ci­de Zero: "Våga frå­ga! – Om tan­kar på själv­mord" mån­dag 23 maj kloc­kan 18.00–19.30.

Umgås och pra­ta till­sam­mans på Filo­so­fiskt café, med temat Själ och med­ve­tan­de. Obser­ve­ra tiden! Tis­dag 24 maj kloc­kan 18.30.

Ska­par­verk­stad ord­nas för ung­do­mar i två omgångar:

För hög­sta­die- och gym­na­si­eung­do­mar ord­nas ska­par­verk­stad under två oli­ka dagar:
Tis­dag 24 maj kloc­kan och fre­dag 27 maj, 15.30–18.00 båda dagarna.

Bok­mys med de mind­re barnen

Kom och lyss­na på sagor med ditt barn 1–2 år på bib­li­o­te­kets mini­sa­gostund mån­dag 23 maj kloc­kan 11.00.

Umgås till­sam­mans på baby­bokprat med din baby 5–12 måna­der ons­dag 25 maj kloc­kan 11.00–11.30.

Mys till­sam­mans med ditt barn 3–6 år på bib­li­o­te­kets sagostund fre­dag 27 maj kloc­kan 14.00.