Bil körde genom staket in i balkong

Nyheter och klipp

En bil­fö­ra­re kör­de genom ett sta­ket och vida­re in i en bal­kong i Arvi­ka på måndagseftermiddagen

Hän­del­sen inträf­fa­de vid en par­ke­ring på Höviks­ga­tan. En bil har for­ce­rat ett sta­ket och fort­satt in i en bal­kong som fått mind­re skador.

Först kom upp­gif­ter om att en bil kört in i en hus­vägg och att en bal­kong rasat. Det visa­de sig sena­re att bal­kong­en inte rasat utan endast skadats. 

Den bit av sta­ke­tet som for­ce­rats har bru­tits sön­der och en häck som fanns bakom sta­ke­tet har körts ned.

Bil­fö­ra­ren för­des till sjuk­hus. En polis­pa­trull har varit på plats och skri­vit en anmä­lan om vårds­lös­het i trafik.