En skadad vid pump track-tävling i Jössefors

Nyheter och klipp

En per­son ska­da­des i sam­band med en pump track-täv­ling i Jös­se­fors på fredagen.

Hän­del­sen inträf­fa­de under den pågåen­de täv­ling­en Scan­di­na­vi­an Pump Track Seri­es. En del­ta­ga­re kör­de för fort in i en kur­va, enligt ett vitt­ne till olyckan.

- Han kom i gans­ka hög fart in i kur­van och flög rakt upp i kur­van och ram­la­de bak­läng­es, säger vittnet.

Sjuk­vårds­per­so­nal fanns på plats under täv­ling­en och kun­de snabbt assi­ste­ra den ska­da­de, som kum­de stäl­la sig upp och föras till en ambu­lans som fanns pla­ce­rad intill banan.

Ytter­li­ga­re en ambu­lans anlän­de sedan till plat­sen och den ska­da­de del­ta­ga­ren trans­por­te­ra­des iväg. Det gick bra med den ska­da­de, enligt sjuk­vårds­per­so­nal på plats, men ena tum­men hade ham­nat ur led.