Hilda från Arvika tog pallplats i världscupen: "En dröm som gått i uppfyllelse"

Nyheter och klipp

Hil­da Anders­son från Arvi­ka tog hem tred­je­plat­sen i världs­cu­pen i Tri­al som genom­för­des i Spa­ni­en.

- Det är en dröm som gått i upp­fyl­lel­se, berät­tar Hil­da Anders­son efteråt.

Att vin­na kän­des väl­digt bra, berät­tar hon.

- Semi­fi­na­len kän­des otro­ligt bra, all­ting kän­des per­fekt. Fina­len lika så, även om det var en del ner­vo­si­tet inblan­dad. Final­sek­tio­ner­na var otro­ligt svå­ra och med tan­ke på hur banor­na såg ut är jag otro­ligt nöjd med min pre­sta­tion. Att det sedan led­de till en tred­je plats är helt fantastiskt.

"En dröm som gått i uppfyllelse"

- Det är en dröm som gått i upp­fyl­lel­se och det kom­mer ta ett tag att smäl­ta detta.

Foto: Adría Colomer.

Det störs­ta pro­ble­met hon haft under hel­gen varit vär­men och nervositeten.

- Men sam­man­fatt­nings­vis så är jag obe­skriv­ligt nöjd. Jag hade min livs roli­gas­te helg och att det även led­de till en pall­plats är någon­ting otro­ligt i min värld.

"Mitt livs bästa helg"

- All­ting känns otro­ligt och egent­li­gen fin­ner jag inga ord, jag är så stolt och glad över Spa­ni­en och jag har haft mitt livs bäs­ta helg.