Bilist observerade rattfyllerist i Arvika

Nyheter och klipp

En per­son obser­ve­ra­de en bil som fram­för­des väl­digt ving­ligt i Arvika. 

Under tis­dags efter­mid­da­gen upp­fat­ta­de en bilist en annan bil som fram­för­des ving­ligt och ore­gel­bun­det utef­ter läns­väg 647. Poli­sen till­kal­la­des till plat­sen och kun­de kon­trol­le­ra den man i 20- års åldern som fram­för­de den obser­ve­ra­de bilen. Man­nen visa­de tyd­li­ga tec­ken på att vara nar­ko­ti­ka påverkad. 

Man­nen åkte med patrul­len för prov­tag­ning, resul­ta­tet på pro­vet kom­mer visa vad han gjort sig skyl­dig till.