Man i 55-årsåldern gripen misstänkt för flera inbrott

Nyheter och klipp

En man i 55-års­ål­dern har gri­pits miss­tänkt för att ha gjort inbrott i bostä­der i Mangskog.

På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen fick Poli­sen sam­tal om att en bil stod par­ke­rad utan­för en adress, och att den bilen hade varit syn­lig i sam­band med inbrott en stund tidigare.

När poli­sen anlän­de till plat­sen var bilen tom, men efter en stund kom en man fram till poli­sen som stäm­mer in på det upp­giv­na sig­na­le­men­tet. Man­nen greps på plats och poli­sen kom­mer nu hål­la för­hör med honom. Där­ef­ter kom­mer en åkla­ga­re fat­ta beslut om man­nen ska vara fort­satt fri­hets­be­rö­vad eller inte.