Här är Kevinstiftelsens stipendiater 2022: "Vi gör detta för Kevins minne"

Nyheter och klipp

På lör­dags­ef­ter­mid­da­gen hade Kevin­stif­tel­sen utdel­ning för 2022 års sti­pen­di­a­ter, Arvi­ka Arche­ry och Motor­bu­ren Ung­dom i Väst­ra Värmland.

Brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén dela­de ut sti­pen­di­er­na till­sam­mans med Arvi­kas kom­mu­nal­råd Peter Söderström.

- Stort grat­tis till sti­pen­di­a­ter­na från oss i Kevin­stif­tel­sen och med tan­ke på det fina väd­ret vet vi att Kevin ler stort i him­len. Vi gör det­ta för Kevins min­ne, skri­ver Kevinstiftelsen.

Foto: Kaj­sa Esbjörnsson.