A‑traktor beslagtagen av polisen – körde om i hög hastighet

Nyheter och klipp

Poli­sen har stop­pat och beslag­ta­git en A‑traktor i Arvi­ka på mån­dags­mor­go­nen. Enligt Poli­sen har A‑traktorn fram­förts i ottilå­tet hög hastighet.

Poli­sen fick tips från en tra­fi­kant som bli­vit omkörd av en A‑traktor i vad som beskrivs som uppen­bart otillå­ten has­tig­het. Efter tip­set kun­de en polis­pa­trull stop­pa den aktu­el­la A‑traktorn väs­ter om Arvika.

Föra­re visa­de sig vara en ung man i 17-årsåldern.

- Den­ne miss­tänks nu för olov­lig kör­ning då A‑traktorn klas­sas som per­son­bil alter­na­tivt last­bil p.g.a. att den modi­fi­e­rats till att kun­na köras i otillå­ten hög has­tig­het, skri­ver Polisen.

For­do­net beslag­togs för tek­nisk undersökning.