Kvinna avled i villabrand i Årjäng

Nyheter och klipp

En kvin­na i 70-års­ål­dern avled i sin vil­la i cen­tra­la Årjäng på mån­da­gen i sam­band med en brand. Poli­sen har inlett en för­un­dersk­ning gäl­lan­de all­män­far­lig vårdslöshet.

Lar­met om bran­den inkom vid 4‑tiden nat­ten till mån­da­gen, och huset total­för­stör­des. Enligt SVT Nyhe­ter Värm­land stod det tidigt klart att kvin­nans liv inte skul­le gå att rädda.

– Hon var avli­den när rädd­nings­tjänst och sjuk­vård kom till plat­sen, säger Poli­sens pressta­les­per­son Christi­na Hal­lin till SVT Nyhe­ter Värmland.

Allmänfarlig vårdslöshet

Poli­sen har inlett en för­un­der­sök­ning gäl­lan­de all­män­far­lig vårds­lös­het utan någon misstänkt.

- Poli­sens kri­mi­nal­tek­ni­ker kom­mer att åka till plat­sen för att göra en under­sök­ning så snart det är till­räck­ligt säkert för dem att job­ba på platsen.

Kvin­nans anhö­ri­ga är under­rät­ta­de om dödsfallet.

FOTO: LÄSARBILD.