Bil hamnade i mitträcket på 61:an

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de nat­ten till mån­da­gen på riks­väg 61, mel­lan Arvi­ka och Åmot­fors, norr om Fiskevik.

Det ska ha rört sig om en sing­e­lo­lyc­ka med en per­son­bil. Bilen ska ha ham­nat i mitt­räc­ket på vägen och aibags utlösts.

Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.

Vid 4‑tiden med­de­la­de Tra­fik­ver­ket att bär­ga­re var på plats vid olycksplatsen.