Man påkörd av A‑traktor i centrala Arvika – förd till sjukhus

Nyheter och klipp

En man i 45-års­ål­dern för­des till sjuk­hus med ambu­lans på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen efter att han bli­vit påkörd av en A‑traktor på Fallängs­vä­gen i cen­tra­la Arvika.

Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 16.19 på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen. Rädd­nings­tjänst, två ambu­lan­ser och polis var på plats vid olyc­kan, och vägen stägn­des av i båda rikt­ning­ar­na vid olycksplatsen.

Man­nen som blev påkörd kla­ga­de på nacksmär­tor enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter från Poli­sen, och för­des med ambu­lans till cen­tral­sjuk­hu­set i Karlstad.

A‑traktor beslagtagen

Föra­ren till A‑traktorn är en poj­ke i 16-års­ål­dern. Poli­sen har tagit A‑traktorn i beslag för tek­nisk under­sök­ning. Poli­sen upp­rät­tar en anmä­lan om tra­fi­ko­lyc­ka där det ska utre­das om någon gjort sig skyl­dig till brott i sam­band med olyckan.