Man försvann från demensboende i Arvika – hittades av allmänheten

Nyheter och klipp

En 90-årig man för­svann från ett demens­bo­en­de i väs­ta delar­na av Arvi­ka på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen. Man­nen hit­ta­des sena­re av all­män­het som åter­för­de honom vid god vigör.

Man­nen för­svann från boen­det i Arvi­ka vid 14-tiden på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen, och ett fler­tal polis­pa­trul­ler beord­ra­des till plat­sen för att söka efter man­nen. Man­nen läm­na­de enligt Poli­sen boen­det åt okänt håll och trod­des gå runt planlöst.

Vid 15.41 med­de­la­de Poli­sen att man­nen är åter vid boen­det, det­ta efter att ha anträf­fats av all­män­het som åter­för­de honom vid god vigör.