Två bilar i olycka på 61:an i Charlottenberg

Nyheter och klipp

Två bilar har kol­li­de­rat i en kors­ning längs­med riks­väg 61 i höjd med Char­lot­ten­berg. Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 16.12 på tosdagseftermiddagen.

Enligt Tra­fik­ver­ket är det myc­ket tra­fik på plat­sen. Kloc­kan 16.22 med­de­la­de Tra­fik­ver­ket att ambu­lans är på plats och rädd­nings­tjänst på väg.

Olyc­kan har stor påver­kan på tra­fi­ken, enligt Trafikverket.