Larm om brinnande personbil utanför Arvika

Nyheter och klipp

Kloc­kan 22.34 på lör­dags­kväl­len inkom larm om en brand i en bil på riks­väg 61 väs­ter om cen­tra­la Arvika.

Enligt Tra­fi­ker­ket brin­ner det i en bil i höjd med Bål­gårds­mos­sen, på riks­väg 61 mel­lan väst­ra Fur­tan och Söderås. Rädd­nings­tjänst är på väg till platsen.

Hän­del­sen har stor påver­kan på tra­fi­ken, enligt Trafikverket.

Det råder begrän­sad fram­kom­lig­het på platsen.