Man till sjukhus efter olycka – körde in i lyktstolpe

Nyheter och klipp

En man i 60-års­ål­dern fick föras till sjuk­hus på ons­da­gen efter en sing­e­lo­lyc­ka på väg 172 i Arvika.

En mind­re skåp­bil kör­de in i en lykt­stol­pe på väg 172 i Jös­se­fors, i höjd med Gam­la Bru­ket. Olyc­kan inträf­fa­de vid halv elva-tiden på ons­da­gen. Polis, rädd­nings­tjänst och ambu­lans lar­ma­des till platsen.

Olyc­kan hade myc­ket stor påver­kan på tra­fi­ken, enligt Tra­fikve­ret, som sat­te en pro­gnos på att olyc­kan skul­le vara upp­kla­rad vid 11.30-tiden.

Föra­ren av skåp­bi­len, en man i 60-års­ål­dern, fick föras till sjuk­hus med anled­ning av olyc­kan, och skåp­bi­len bär­ga­des. Poli­sen miss­tän­ker ing­et brott i sam­band med olyckan.

Ska­de­lä­get på man­nen som förts till sjuk­hus är i nulä­get oklart.