Vinnaren i julfototävingen – se alla bidrag här!

Nyheter och klipp

I decem­ber har Arvi­ka­ma­ga­si­net haft en foto­täv­ling med tema jul. Första­pri­set är en bok av Bru­no Lind­berg, VD på WePo­PoP. I den här arti­keln pre­sen­te­rar vi alla bidrag i täv­ling­en samt utser en vinnare.

Nedan kan du se alla bidrag i täv­ling­en. Klic­ka här för att skrol­la direkt till finalisterna.

Micke Persson

Gun­nar­skogs kyr­ka. Foto: Mic­ke Persson.

Håkan Jivesand

Foto: Håkan Jivesand.
Ett vin­ter­land­skap vid Väs­tanå tea­ter­la­da. Foto: Håkan Jivesand.

Kari Gjerstadberget

Låg advents­sol över ank­dam­men fotat i novem­ber. Foto: Kari Gjerstadberget.

Ruth Berg

Foto: Ruth Berg.

Tage Bäck

Foto: Tage Bäck.
Foto: Tage Bäck.
Foto: Tage Bäck.
Foto: Tage Bäck.
Foto: Tage Bäck.
Foto: Tage Bäck.
Foto: Tage Bäck.

Katarina Gren

Kata­ri­na Gren har foto­gra­fe­rat jul­be­lys­ning­en hem­ma hos Anders Adams­son i Kop­pom. Foto: Kata­ri­na Gren.
Kata­ri­na Gren har foto­gra­fe­rat jul­be­lys­ning­en hem­ma hos Anders Adams­son i Kop­pom. Foto: Kata­ri­na Gren.
Kata­ri­na Gren har foto­gra­fe­rat jul­be­lys­ning­en hem­ma hos Anders Adams­son i Kop­pom. Foto: Kata­ri­na Gren.
Kata­ri­na Gren har foto­gra­fe­rat jul­be­lys­ning­en hem­ma hos Anders Adams­son i Kop­pom. Foto: Kata­ri­na Gren.
Kata­ri­na Gren har foto­gra­fe­rat jul­be­lys­ning­en hem­ma hos Anders Adams­son i Kop­pom. Foto: Kata­ri­na Gren.
Kata­ri­na Gren har foto­gra­fe­rat jul­be­lys­ning­en hem­ma hos Anders Adams­son i Kop­pom. Foto: Kata­ri­na Gren.

Siv Jivesand

En tom­te i sko­gen. Foto: Siv Jivesand.
Jul­klap­par från Arvi­ka öst­ra för­sam­ling till ukrains­ka barn. Foto: Siv Jivesand.

Denise Gustafsson

Melis­sa, 4 måna­der, med en tom­te­lu­va som mam­ma Deni­se gjort i syslöj­den för fle­ra år sedan. Foto: Deni­se Gustafsson.

Ann-Sofie Strömberg

Fide­li hjäl­per till att klä gra­nen… och sma­kar lite på den. Foto: Ann-Sofie Strömberg.

Maria Olofson

Foto: Maria Olofson.

Johanna Svanström 

En gran i Säff­le. Foto­graf och stolt äga­re: Johan­na Svanström.

Vinnaren är…

Vi vill tac­ka för alla bidrag till täv­ling­en! Av bidra­gen har fyra fina­lis­ter valts ut, varav en lot­tats fram till vin­na­re av boken "Popcorn­bo­ken – det är lätt att pop­pa popcorn" som skri­vits av Bru­no Lind­berg, VD på WePo­PoP, som spons­rar tävlingen.

De fyra finalisterna:

Melis­sa, 4 måna­der, med en tom­te­lu­va som mam­ma Deni­se gjort i syslöj­den för fle­ra år sedan. Foto: Deni­se Gustafsson.
Fide­li hjäl­per till att klä gra­nen… och sma­kar lite på den. Foto: Ann-Sofie Strömberg.
Tor­get i Arvi­ka. Foto: Tage Bäck.
Ett vin­ter­land­skap vid Väs­tanå tea­ter­la­da. Foto: Håkan Jivesand.

Vinnaren:

I lott­ning­en mel­lan fina­lis­ter­na blev det Ann-Sofie Ström­berg med bil­den på kat­ten Fide­li som vann. Grat­tis! Vi vill åter­i­gen tac­ka alla som del­ta­git i täv­ling­en och pas­sa på att öns­ka GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Vinnar­bil­den:

Fide­li hjäl­per till att klä gra­nen… och sma­kar lite på den. Foto: Ann-Sofie Strömberg.