VIDEO: En till sjukhus efter lägenhetsbrand – stort pådrag i Dottevik

Nyheter och klipp

DOTTEVIK. En per­son fick föras till sjuk­hus på sön­dags­kväl­len efter en brand i ett kök i en lägen­het i Dot­te­vik i Arvi­ka. Rädd­nings­tjänst, polis och ambu­lans lar­ma­des till plat­sen och samt­li­ga boen­de har fått utrym­ma sina lägenheter. 

Tobi­as Erlands­son, insats­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten, säger till Arvi­ka­ma­ga­si­nets repor­ter på plats att man fick larm om brand i ett fler­fa­miljs­hus och att det brun­nit på spi­sen i köket i en lägenhet.

– Han har lagat mat eller någon­ting och så hör­de han en poff och sedan brann det i köket, och då gick han ut, säger Erlandsson.

Han berät­tar att det var rörigt på plat­sen och myc­ket folk när rädd­nings­tjäns­ten kom fram.

– Så vi gick rätt in för att släc­ka och se om det var någon kvar. Det var lite osäk­ra upp­gif­ter kring om det fanns någon kvar eller inte där inne. Men det visa­de sig att alla var ute.

Se video från branden:

Foto: Sakeus Berg.

Rädd­nings­tjäns­ten släck­te bran­den snabbt och påbör­ja­de där­ef­ter arbe­tet med att väd­ra ut. En per­son som fått i sig rök har fått föras till sjuk­hus, men ing­en mer upp­ges ha ska­dats i sam­band med branden.

Ett vitt­ne berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net på plats vid bran­den att "det bol­ma­de rök" ur den drab­ba­de lägenheten. 

Bran­den har inte spri­dit sig till någ­ra and­ra lägen­he­ter än där den star­ta­de, enligt Tobi­as Erlands­son. Där­e­mot har röken spri­dit sig till lägen­he­ten ovan­för den där bran­den startade.

– Köket är utbrännt kan man säga. Men om man ser på hel­he­ten har det gått bra, avslu­tar Erlandsson.

Foto: Sakeus Berg.
Foto: Sakeus Berg.