Flera fordon i olycka på 61:an – skadeläget oklart

Nyheter och klipp

Fle­ra for­don var inblan­da­de i en tra­fi­ko­lyc­ka på riks­väg 61 mel­lan Åmot­fors och Char­lot­ten­berg. Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 16.09 på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.

Olyc­kan inträf­fa­de strax söder om Char­lot­ten­berg på riks­väg 61, och det ska röra sig om en olyc­ka med fle­ra for­don. Rädd­nings­tjänst lar­ma­des till plat­sen, och enligt Tra­fik­ver­ket var det brå­te på väg­ba­nan efer olyckan.

Ska­de­lä­get är i nulä­get oklart.