Två bilar i diket på väg 172

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka med fle­ra for­don har inträf­fat på väg 172 mel­lan Vänac­ka och Söderlund. Två per­son­bi­lar ska ha åkt av vägen. Rädd­nings­tjänst är på plats.

Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 17.03 på tors­da­gen, och har enligt Tra­fik­ver­ket stor påver­kan på tra­fi­ken i båda riktningarna.

Rädd­nings­tjänsts är på plats vid olyc­kan. Tra­fik­ver­ket har satt en pro­gnos på att olyc­kan ska vara upp­kla­rad vid 18-tiden.

Ing­en per­son ska vara ska­dad enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter, men inga and­ra upp­gif­ter om ska­de­lä­get finns i nuläget.