Gott nytt år önskar Arvikamagasinet!

Nyheter och klipp

Vi vill tac­ka alla som läst, tip­sat, kom­men­te­rat, delat inlägg, del­ta­git i täv­ling­ar eller på annat sätt varit enga­ge­ra­de och hjälpt Arvi­ka­ma­ga­si­net utveck­las och bli bättre.

Gott nytt år öns­kar vi alla läsa­re! Vi hop­pas att ni kom­mer vara med oss även näs­ta år!

Sakeus Berg

Chefre­dak­tör