Nyårsraket från fordon träffade person – ingen gripen

Nyheter och klipp

Vid kloc­kan 22.30 på nyårs­nat­ten fick Poli­sen larm om en per­son som träf­fats av en raket på Hamn­ga­tan i Arvika.

Poli­sen skri­ver på sin hem­si­da att rake­ten skju­tits ut från ett for­don. Per­so­nen som träf­fa­des av rake­ten har enligt Poli­sen ont i en arm och har dess­utom fått pro­blem med hörseln.

I nulä­get har ing­en gri­pits miss­tänkt för händelsen.