Flera fordon i olycka utanför Arvika

Nyheter och klipp

Fle­ra for­do­in är inblan­da­de i en tra­fi­ko­lyc­ka på riks­väg 61 i höjd med Väst­ra fur­tan öster om Arvika. 

Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 14.11 på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen. Enligt Tra­fik­ver­ket rör det sig om en fler­bilskrock och olyc­kan ska ha inträf­fat i rikt­ning mot Arvika.

Olyc­kan har stor påver­kan på trafiken.