Fotgängare påkörd i centrala Arvika – lämnade platsen: "Ville varken prata med ambulanspersonal eller polis"

Nyheter och klipp

En fot­gäng­a­re blev påkörd av en bil i cen­tra­la Arvi­ka på fre­dags­kväl­len. Polis lar­ma­des till plat­sen för att under­sö­ka vad som hänt – och det visa­de sig att den påkör­da fot­gäng­a­ren läm­nat platsen.

Det var kloc­kan 18.11 på fre­dags­kväl­len som Poli­sen fick larm om en tra­fi­ko­lyc­ka i cen­tra­la i Arvi­ka. Enligt SOS Alarm hade en bilist kört på en fot­gäng­a­re. Fot­gäng­a­ren ska ha varit vid med­ve­tan­de eligt SOS, men det var oklart om per­so­nen var skadad.

Poli­sen lar­ma­des till plat­sen för att under­sö­ka vad som hänt. Kloc­kan 18.32 med­de­la­de Poli­sen via sin hem­si­da att Poli­sen är på plats och att det visat sig att fot­gäng­a­ren läm­nat platsen.

"Per­so­nen vil­le var­ken pra­ta med ambu­lans­per­so­nal eller polis", skri­ver Poli­sen på sin hem­si­da.

Bilis­ten var kvar på plat­sen och polis­pa­trul­len ska pra­ta med den­ne för att höra vad som har hänt, skri­ver Polisen.