Två unga kvinnor till sjukhus efter kollision med A‑traktor

Nyheter och klipp

Två unga kvin­nor har förts till sjuk­hus efter en kol­li­sion mel­lan en A‑traktor och en per­son­bil i kors­ning­en Allégatan/Västra Kyr­ko­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka på fredagskvällen. 

Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 21.07. En A‑traktor och en per­son­bil och totalt tre per­so­ner var inblan­da­de i olyc­kan. Rädd­nings­tjänst, ambu­lan soch polis lar­ma­des till platsen.

Föra­ren och pas­sa­ge­ra­ren i A‑traktorn är två kvin­nor mel­lan 15 och 18 år. Båda kvin­nor­na har trans­por­te­rats till sjuk­hus med ambu­lans med smär­tor i huvud, nac­ke och rygg.

Föra­ren av per­son­bi­len som var inblan­dad i olyc­kan är en man i 30-års­ål­dern som enligt Poli­sen inte hade något behov av akut vård.

Foto: Sakeus Berg.