Fullt utvecklad brand i villa utanför Arvika

Nyheter och klipp

Kloc­kan 14.37 på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen inkom det ett larm om en brand i en vil­la i Brun­skog utan­för Arvika.

Det ska ha hand­lat om en fullt utveck­lad brand, enligt Poli­sen. Rädd­nings­tjänst, ambu­lans och polis lar­ma­des till platsen.

Poli­sen med­de­la­de vid 15.42 att man fått kon­takt med vil­lans äga­re och att ing­en har befun­nit sig i bostaden. 

Det finns ing­en miss­tan­ke om brott.