Fyra bilar i seriekrock utanför Arvika – tio personer inblandade

Nyheter och klipp

Fyra bilar och totalt tio per­so­ner var inblan­da­de i en tra­fi­ko­lyc­ka på väg 172 mel­lan Arvi­ka och Jös­se­fors på måndagseftermiddagen.

Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 16.24 på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen, och rädd­nings­tjänst, ambu­lans och polis åkte till plat­sen. Enligt Poli­sen finns det ini­ti­alt inga upp­gif­ter om livs­ho­tan­de ska­dor. Ska­de­lä­get i övrigt är i nulä­get oklart.

Enligt Poli­sen var olyc­kan en seri­ek­rock där en bil brom­sat för att byta färd­rikt­ning, och bakom­va­ran­de for­don hade upp­märk­sam­mat det­ta för sent.

Strax före 17.30 med­de­la­de Poli­sen att väg 172 åter­i­gen var helt öppen för trafik.