Stopp i tågtrafiken när rälsen byts ut mellan Karlstad och Kil

Tra­fik­ver­ket kom­mer att byta sli­ten räls, sli­pers och väx­lar på Värm­lands­ba­nan mel­lan Karl­stad och Kil. Det­ta…

Gatumiljön på Borggatan ska förbättras – nya parkeringsfickor och dagvattenbrunnar

Ett arbete med att förbättra gatumiljön på Borggatan kommer starta den 7 juni, skriver Arvika kommun…

Nyheter och klipp

Ny cykelparkering med väderskydd byggs i Arvika: "Säkrare och bättre"

Teknik i väst börjar bygga ny cykelparkering i korsningen Lilla Jakobsgatan - Repslagargatan - Fältgatan i…

Vägarbeten på riksväg 61 under maj – här är allt du behöver veta

Nu i maj görs det sista arbetet i projektet Graninge – Speke på väg 61. Du…

Nya parkeringsplatser ska förbättra trafikflödet runt Kyrkebyskolan

Det har gjorts förändringar runt Kyrkebyskolan och Agnetebergsskolan för att förbättra trafikflödet.

Skolskjutsar inställda i snöovädret

Samtliga skolskjutsar i Arvika har ställts in under måndagen på grund av det kraftiga snöovädret.

Brist på vägsalt drabbar även Arvika

Halkiga vägar och isiga trottoarer leder till många olyckor under vintern.

Ny parkering tar form vid sporthallen – "mycket mer parkeringsbehov"

Ny parkering tar form på östra sidan om Arvika sim- och sporthall.

A‑traktorträff för unga i Arvika – "otroligt skötsamma ungdomar"

AD butik och bildelar ordnade träff för Arvikas ungdomar.

Så byggs riksvägen om – Ska vara klart hösten 2021

Vägen ska bli säkrare för trafikanter.

Stopp i tågtrafiken efter tillbud – Oklart vad som inträffat

Här är områdena som påverkas av nya trafikförbudet

Kommunen har fattat ett nytt beslut om trafikförbud i Arvika innerstad nattetid, detta efter att länsstyrelsen…

Boende vill se farthinder längs vägen – Haft dialog i flera år

Nya staket ska förhindra spring över järnvägsspåren – Trafikansvarig om situationen