Om Arvikamagasinet

Nyheter och klipp

Data­ba­sen Arvi­ka­ma­ga­si­net (arvikamagasinet.se) drivs från Arvi­ka och omfat­tas av yttrandefrihetsgrundlagen. 

Chefre­dak­tör: Sakeus berg

Ansva­rig utgi­va­re och till­han­da­hål­la­re:
Anna De limoné

Arvi­ka­ma­ga­si­nets verk­sam­het bör­ja­de i bör­jan av 2020.