Kategorier
Tandvård

Akuttandvård räddar tänder i Solna

Med hjälp av en akuttandvård i Solna går det att träda in för att rädda tänder hos patienter som kan ha råkat ut för en olycka eller sjukdom i munhålan.

Tänder är något som fyller många olika funktioner för en kropp och för personen. Utan tänder går det inte att bita av mat eller att tugga den. En funktion som kan vara det som står mellan överlevnad eller svält för många djur. Men som även kan innebära en stor utmaning i vardagen för människor.

Dessutom är tänder något som påverkar en människas utseende mycket. Därför kan tappade tänder eller fula tänder vara något som påverkar en person mycket negativt i det dagliga livet. Därför är det viktigt att det finns en akuttandvård som snabbt kan ta hand om fall innan de blir värre eller orsakar patienten mer lidande än vad som är nödvändigt.

Uppdraget hos en akuttandvård

Precis som med all annan akutvård är uppdraget hos en akuttandvård att ta hand om patienter akut för att stoppa en negativ utveckling och lindra smärta. Det innebär att akuttandvården ska finnas tillgänglig under åtminstone de flesta av dygnets timmar och att det inte ska behöva bli väntetid som i onödan skapar värre skada eller lidande.

Rent praktiskt innebär det att alla större orter ska ha en akuttandvård som är tillgänglig för alla som finns på orten. Inte bara de som är skrivna där utan även de som kanske är på semester eller av annan anledning befinner sig på orten när något händer med tänderna.

Hjälp att få hos en akuttandvård

Den som söker hjälp av en akuttandvård ska akut få hjälp som gör att skadan eller tillståndet lugnas ner och inte blir värre. Det kan innebära att en åtgärd utförs helt och hållet. Men oftast betyder det att patienten får smärtstillande och en utvärdering av problemet. Eller att någon mindre åtgärd utförs som gör att skadan stabiliseras så att den inte blir värre.

Anledningen till att man inte gör en full behandling inom akuttandvården är att det inte ska ta längre tid än nödvändigt så att även andra patienter ska få komma på besök. Det brukar inte heller vara så många tandläkare som arbetar vid varje tillfälle, vilket innebär att det finns begränsat med tid och platser för akuta patienter.

Söka akuttandvård i Solna

Om behov finns av en akuttandvård i Solna så går det ofta att hitta en klinik genom en enkel sökning på internet. Där är det oftast ett telefonnummer som kommer upp och inte en adress. Anledningen är att det ofta är olika kliniker som turas om att erbjuda akuttandvård så att det alltid finns någon som patienterna kan vända sig till.

Som patient är det egentligen ingenting du behöver fundera över när du söker akuttandvård, mer än möjligen ifall det är något som inte kan vänta tills din ordinarie klinik öppnar. För det kan vara bra att först och främst kontrollera ifall det finns en återbudstid innan en akuttid nyttjas. Om det inte är något som är allvarligt och brådskar.