Kategorier
Bygg

Pålning får ditt hus att stå stadigt

Grunden är extra viktig när man bygger ett hus. Med hjälp av pålning kan man säkra huset och motverka att det flyttar på sig vid kraftiga regn- och stormbyar.

Markarbetet är enormt viktigt vid ett husbygge. Men nu för tiden räcker det tyvärr inte enbart med en stabil bottenplatta och god dränering. I takt med att klimatet förändras drabbas vi allt oftare av regn- och stormbyar vilka har stor påverkan även på marken och gör den mer ostabil. I vissa delar av vårt land består också marken till stor del av lera som ofta rör på sig.

För att inte huset ska flytta på sig utan stå säkert kan man använda sig av pålning. Det gör att man slipper sprickor i fasaden eller att huset flyttar på sig. Pålning är också användbart vid byggen av broar. Då syns dessutom pålarna ordentligt i form av bropelare.

Vad är egentligen pålning?

Pålning kan liknas vid att man häftar eller skruvar fast en byggnad eller bro så att den är ordentligt förankrad och inte flyttar på sig. Pålning används främst vid dåliga markförhållanden eller för att säkra en väldigt hög och smal byggnad. Med hjälp av pålar i järn och betong förankrar man bottenplattan i berggrunden eller där marken är mer fast.

På så vis vilar hela byggkonstruktionen på en eller flera pålar som är förankrade i berggrunden, vilket gör den säker. All pålning föregås av en ordentlig geologisk undersökning där man noga tittar på markens sammansättning för att kunna avgöra vilken storlek och längd pålarna ska ha.

Hur vet man om pålning behövs

Ofta är markförhållandena kända och man vet redan från början om det behövs pålning. Men samtidigt förändras också klimatet och det blir allt vanligare med kraftiga skyfall som gör marken mindre stabil. Om man ska använda sig av pålning måste den person som beställer eller är ansvarig för bygget bestämma.

Man kan även låta en firma som är proffs på pålning börja med att ta jordprover och undersöka marken för att sedan fatta beslut om pålning. Viktigt att komma ihåg är att en byggnad som står stadigt har mycket längre livslängd och slipper sprickbildningar i fasaden. Att satsa på pålning kan därför också ses som en god investering även om det för stunden innebär en extra kostnad för bygget.

Kategorier
Bygg

Arkitektkontor Stockholm – tips och råd 

Funderar du på att bygga något nytt i Stockholm? Oavsett om det handlar om att bygga en ny villa, ett attefallshus eller exempelvis ett uterum så finns det all anledning att se över möjligheten i att anlita ett arkitektkontor i Stockholm. 

För många så blir detta något otänkbart. Man tänker att det kommer att handla om höga kostnader och om att man betalar för någonting som man kan göra själv – i synnerhet idag då det finns snygga nyckelfärdiga alternativ på marknaden. Det senare är sant och lika sant är att många av dessa de facto är snygga och estetiskt tilltalande. 

Men, är de verkligen det för dig och för det område där du bor? Den stora fördelen med ett arkitektkontor i Stockholm är att de skapar en unik lösning för dig, för dina behov och för att smälta in i både natur och område. Därför är en arkitekt ingen utgift – det är en ren investering. 

Fördelar med att välja en arkitekt 

Som lekman kan man ha en ganska vag bild över hur en byggnation ska se ut. Vagheten gör också att man i många fall fokuserar på fel saker och i slutändan också får ett färdigt resultat som blir bra – men långt ifrån optimalt. Ska man exempelvis bygga ett uterum så fokuserar man kanske på att skapa ett stort ljusinsläpp och på att bygga med en massa glas och fönster. 

Man glömmer emellertid bort att se över lösningar för energi, man glömmer bort att exempelvis tänka på skugga och solläge och man ägnar inte en tanke åt att få uterummet att passa in i den arkitektoniska stil huset har. Detta gör att man också betalar för någonting som man kanske inte trivs fullt ut med och där man sitter och ångrar vissa beslut – som också är svåra att korrigera. 

Ett arkitektkontor i Stockholm utgår alltid från dina behov och för att skapa en tilltalande helhet. Målet är att den tillbyggnad som skapas ska kännas som att den alltid funnits där – och där varje detalj också har en funktion. Ser man till många av de uterum som finns idag så handlar det om blindtarmar. De finns där, men de fyller inte någon större funktion. 

Läs mer information om det på webbsida: arkitektkontorstockholm.se