Kategorier
Bygg

Pålning får ditt hus att stå stadigt

Grunden är extra viktig när man bygger ett hus. Med hjälp av pålning kan man säkra huset och motverka att det flyttar på sig vid kraftiga regn- och stormbyar.

Markarbetet är enormt viktigt vid ett husbygge. Men nu för tiden räcker det tyvärr inte enbart med en stabil bottenplatta och god dränering. I takt med att klimatet förändras drabbas vi allt oftare av regn- och stormbyar vilka har stor påverkan även på marken och gör den mer ostabil. I vissa delar av vårt land består också marken till stor del av lera som ofta rör på sig.

För att inte huset ska flytta på sig utan stå säkert kan man använda sig av pålning. Det gör att man slipper sprickor i fasaden eller att huset flyttar på sig. Pålning är också användbart vid byggen av broar. Då syns dessutom pålarna ordentligt i form av bropelare.

Vad är egentligen pålning?

Pålning kan liknas vid att man häftar eller skruvar fast en byggnad eller bro så att den är ordentligt förankrad och inte flyttar på sig. Pålning används främst vid dåliga markförhållanden eller för att säkra en väldigt hög och smal byggnad. Med hjälp av pålar i järn och betong förankrar man bottenplattan i berggrunden eller där marken är mer fast.

På så vis vilar hela byggkonstruktionen på en eller flera pålar som är förankrade i berggrunden, vilket gör den säker. All pålning föregås av en ordentlig geologisk undersökning där man noga tittar på markens sammansättning för att kunna avgöra vilken storlek och längd pålarna ska ha.

Hur vet man om pålning behövs

Ofta är markförhållandena kända och man vet redan från början om det behövs pålning. Men samtidigt förändras också klimatet och det blir allt vanligare med kraftiga skyfall som gör marken mindre stabil. Om man ska använda sig av pålning måste den person som beställer eller är ansvarig för bygget bestämma.

Man kan även låta en firma som är proffs på pålning börja med att ta jordprover och undersöka marken för att sedan fatta beslut om pålning. Viktigt att komma ihåg är att en byggnad som står stadigt har mycket längre livslängd och slipper sprickbildningar i fasaden. Att satsa på pålning kan därför också ses som en god investering även om det för stunden innebär en extra kostnad för bygget.